Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie promować i reklamować produkty oraz usługi swojej Firmy, skorzystaj z naszego doradztwa. W ramach indywidualnych konsultacji przedstawimy Ci strategię dopasowaną do Twoich potrzeb i celów oraz wstępny plan marketingowy/promocyjny.

co ROBIMY?

• Określamy cele – przyjrzymy się Twojej firmie w kontekście branży i rynku, na którym działasz.
• Planujemy – określimy kierunek działań marketingowych oraz ustalimy oczekiwany rezultat współpracy.
• Realizujemy
• Raportujemy – po wdrożeniu najkorzystniejszych rozwiązań sporządzimy raport